Share Button

    สำหรับการจัดส่งสินค้าครีมบัวหิมะ Bao Fu Ling,กอเอี๊ยะ,น้ำมันชะมดหรือเซรั่มโปรตีนใยไหมนั้น เมื่อทางเราได้รับการยืนยันชำระเงินจากทางลูกค้าเรียบร้อยแล้ว การจัดส่งจะเป็นไปดังนี้
    1.วันจันทร์-วันศุกร์ หากลูกค้าโอนเงินชำระก่อนเวลา 15.30 น. จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันที่ท่านโอน
    2.วันเสาร์,วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากไปรษณีย์ไทยปิดทำการเวลา 12.00น. หากต้องการส่งสินค้าภายในวันดังกล่าว กรุณาโอนเงินชำระภายในเวลา 10.00 น.
    3.เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะแจ้งรหัสส่งสินค้าเพื่อติดตามผลการส่งทางไปรษณีย์ไทยต่อไปคะ

    ขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจสั่งซื้อสินค้ากับทาง http://thaibaofuling.com คะ