เกี่ยวกับห้างขายยาเป่าซู่ถัง

Share Button

ห้างขายยาเป่าซู่ถังปักกิ่ง ประกอบไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนระหว่างนักวิชาการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาศาสตร์ในการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและมีคุณภาพอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์หนึ่งในนั้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางห้างขายยาเป่าซู่ถังคือผลิตภัณฑ์เป่าฟู่หลิง (หรือที่เรียกกันว่า ครีมบัวหิมะ Bao Fu Ling) ซึงได้รับความไว้วางใจและการสรรเสริญจากผู้บริโภคในเรื่องของสรรพคุณอันยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ช้างทองคำยอดเยี่ยมจากงานแสดงและการประชุมแพทย์แผนจีนนานาชาติครั้งที่ 6

ที่อาคารโรงงานผลิตมีเนื้อที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมด้วยสายการผลิตที่ทันสมัยที่สุด ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

“นึกถึงสุขภาพ นึกถึงร้านขายยาเป่าซู่ถัง”

ห้างขายยาเป่าซู่ถัง ปักกิ่ง